Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie zatrudnionym osobom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jednym ze sposobów jest stosowanie znaków bhp na terenie zakładu pracy. Dotyczy to także hal produkcyjnych. Jakie tabliczki są najbardziej istotne w tych miejscach?

Dlaczego znaki bhp na halach produkcyjnych są niezbędne?

Hale produkcyjne są potencjalnie niebezpiecznym miejscem. Zachodzą tam różne procesy technologiczne, korzysta się z wielu maszyn i urządzeń, a w niektórych miejscach do produkcji używa się szkodliwych dla zdrowia substancji. Dlatego tak ważne jest dobre przeszkolenie pracowników oraz stosowanie znaków bezpieczeństwa na terenie całego zakładu. W zależności od rodzaju zastosowanej tabliczki mogą one pełnić funkcję ostrzegawczą, nakazującą, informacyjną lub wskazującą na zakaz. W przypadku hal produkcyjnych powinno się stosować znaki z każdej z tych kategorii, co zapewni kompleksową ochronę pracowników. Pozwoli to na ochronę przed niebezpiecznymi sytuacjami oraz wypadkami, które mogą mieć bardzo poważne skutki.

Instrukcje bhp na halach produkcyjnych

Ważną kategorią znaków bezpieczeństwa w halach produkcyjnych są z pewnością instrukcje bhp, w których zawarte są informacje na temat organizacji stanowiska pracy oraz zasad dotyczących obsługi maszyny lub wykonywania danej czynności. W zależności od profilu firmy i branży, w jakiej się obraca, mogą to być instrukcje związane z obróbką metali, tworzyw sztucznych czy drewna, poligrafią, przemysłem spożywczym, przemysłem odzieżowym, pracami spawalniczymi i tym podobne. W instrukcji bhp pracownicy powinni znaleźć wytyczne dotyczące przygotowania się do pracy oraz jej przebiegu, a także czynności, jakie należy podjąć po jej zakończeniu. Instrukcje wskazują też, co jest bezwzględnie zabronione oraz jak postępować w sytuacjach awaryjnych.

Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu

Liczną grupą tabliczek bhp, które można znaleźć na halach produkcyjnych, są znaki ostrzegawcze, nakazu oraz zakazu. Łatwo je rozróżnić, ponieważ różnią się od siebie wyglądem. Na każdym z nich znajdują się piktogramy nawiązujące do danej czynności, ale poza tym znaki ostrzegawcze to żółty trójkąt z czarną ramką, znaki zakazu to białe koła z czerwoną obramówką i linią biegnącą przez środek po ukosie, a znaki nakazu są niebieskimi kołami. Należy je umieszczać w pobliżu zagrożenia, tak aby pracownicy mogli je w porę dostrzec oraz zastosować się do ich poleceń.

Najczęściej stosowane znaki nakazują korzystanie ze środków ochrony indywidualnej (kaski, okulary, rękawice, specjalistyczne obuwie, itp.), przeczytanie instrukcji czy uziemienie urządzenia przed rozpoczęciem pracy. Znaki ostrzegawcze informują między innymi o ruchomych częściach maszyny, niebezpieczeństwie zgniecenia dłoni, ostrych elementach czy wiszących przedmiotach. Natomiast znaki zakazu stosuje się do zabraniania wstępu osobom nieupoważnionym, stosowania otwartego ognia albo na przykład używania szlifierki ręcznej.

Znaki ppoż i ewakuacyjne na halach produkcyjnych

Ważne jest stosowanie nie tylko tabliczek dedykowanych dla hal produkcyjnych, ale też ogólnych znaków bezpieczeństwa, które powinny znaleźć się w każdym budynku, w którym przebywają ludzie. Są to przede wszystkim znaki ewakuacyjne służące do wskazywania bezpiecznej drogi do wyjścia z budynku oraz znaki przeciwpożarowe, które stosuje się do oznaczania rozmieszczenia sprzętu gaśniczego. Są one niezbędne do przeprowadzenia skutecznych akcji ratunkowych oraz do minimalizowania skutków pożarów lub innych niebezpiecznych sytuacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj