Umowa o dzieło – charakterystyka

Taki rodzaj umowy zawierany jest pomiędzy zlecającym dzieło a przyjmującym. Przyjmujący zobowiązuje się do wykonania dzieła zgodnie z wytycznymi, a zlecający do wypłacenia ustalonej wcześniej za dzieło kwoty. Wykonanie dzieła polega na wytworzeniu czegoś, co da konkretny rezultat, np. uszycie stroju roboczego. Słowem, umowa o dzieło jest tzw. „umową rezultatu”. Co więcej, cechuje się ona brakiem składek ZUS.

Umowa zlecenie – charakterystyka

Umowa zlecenia zawierana jest pomiędzy zlecającym a przyjmującym zlecenie (zleceniobiorcą). W tym przypadku jednak, zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania określonej pracy przez określony w umowie okres czasu (np. praca stróża nocnego), a zleceniodawca – do wypłacenie określonej w umowie kwoty za pracę zleceniobiorcy. Umowa zlecenie cechuje się tym, iż zleceniobiorca musi wykonać zlecenie sam, lecz zleceniodawca nie może zgłosić „reklamacji” za efekt wykonania. Obowiązuje tu opłacanie składek ZUS.

Która z tych umów jest korzystniejsza dla pracownika?

Dla pracownika korzystniejsza będzie umowa zlecenie, ponieważ może on liczyć na wyższą wypłatę (stawka godzinowa – wliczony czas pracy na wykonanie zlecenie), a także zleceniodawca nie może zgłosić uwag do wykonanej pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj