Prawo cywilne to rozległa dziedzina prawa, w której skład wchodzą przepisy dotyczące osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, czyli osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej. Kwestie te szczegółowo reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., a sprawy z tego zakresu częstokroć wymagają profesjonalnego doradztwa i wsparcia prawnego, jakiego może udzielić doświadczony adwokat. Sprawy cywilne potrafią być dość zawiłe dla osób, które nie dysponują zaawansowaną wiedzą prawniczą, dlatego w wielu przypadkach korzystne jest skierowanie sprawy w ręce profesjonalistów już w jej początkowym stadium. Pozwoli to uniknąć możliwych problemów i zapewni sprawny przebieg procesu. Jak wygląda standardowe postępowanie w przypadku spraw cywilnych? W tym artykule omawiamy najważniejsze kwestie z tym związane. Sprawdź!

Jakie sprawy rozpatruje sąd cywilny?

Sądy cywilne zajmują się tzw. sprawami cywilnymi, które mogą być związane m.in. z:

 • prawem cywilnym (np. zawartymi umowami, odszkodowaniami, prawem własności, darowiznami i spadkami, spółkami, ochroną posiadania, zniesieniem współwłasności czy zasiedzeniem);
 • prawem rodzinnym (np. rozwodami, separacjami, alimentami, sprawami związanymi z ustaleniem wykonywania władzy rodzicielskiej, kuratelą, opieką itp.);
 • prawem pracy (np. odszkodowaniami z tytułu wypadków przy pracy i doznanych chorób zawodowych, roszczeniami wynikającymi ze stosunku pracy czy ustaleniem istnienia tegoż stosunku pracy);
 • ubezpieczeniami społecznymi (np. zasiłki, emerytury, renty czy pozostałe świadczenia ZUS).

Sąd cywilny może rozstrzygać ponadto sprawy związane z upadłością konsumencką czy prawem gospodarczym. Jak zatem widać, zakres ten jest naprawdę szeroki, dlatego wiele osób, które stają przed koniecznością zjawienia się w sądzie cywilnym, decyduje się na wsparcie prawne ze strony adwokata. Sprawy cywilne ze względu na przedmiot, którego dotyczą, mają nieraz bardzo delikatny charakter, co sprawia, że pomoc profesjonalisty okazuje się w wielu przypadkach wręcz niezbędna.

Tryby w postępowaniu cywilnym

Sprawy cywilne mogą być rozpatrywane w trybie procesowym i nieprocesowym. W pierwszym przypadku stronami postępowania są powód i pozwany, a żądanie strony określa się terminem powództwa. W trybie nieprocesowym (lub, zamiennie, niespornym) strony sprawy nazywa się uczestnikami postępowania, a żądanie strony to wniosek. W zależności od trybu sprawy cywilnej zainicjowanie takiego postępowania rozpoczyna się zatem od złożenia pozwu (postępowanie procesowe) lub wniosku (postępowanie nieprocesowe).

Adwokat sprawy cywilne – zakres wsparcia prawnego

Jeśli jesteś zmuszony założyć sprawę cywilną, warto zwrócić się w pierwszym kroku po poradę prawną ze strony adwokata. Przed ostatecznym wszczęciem postępowania opłaci się bowiem poszukać uprzednio możliwości polubownego rozwiązania zaistniałego sporu. Adwokat sprawy cywilne może przeprowadzić mediację między stronami, wystosować wezwanie do zapłaty czy też zawezwanie do próby ugodowej. Należy zaznaczyć również, że zainicjowanie sprawy cywilnej zwykle wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty od pisma wszczynającego sprawę, czyli tzw. opłaty sądowej. Wysokość takiej opłaty regulowana jest w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Adwokat sprawy cywilne świadczy usługi prawne w zakresie:

 • doradztwa i porad prawnych;
 • przygotowania opinii prawnych;
 • przeprowadzenia negocjacji między stronami postępowania;
 • udziału w postępowaniu mediacyjnym;
 • przygotowania umów cywilnoprawnych;
 • terminowego sporządzenia wszystkich wymaganych pism procesowych takich jak pozwy czy wnioski w postępowaniu nieprocesowym;
 • przygotowania zabezpieczeń, odpowiedzi na pozew, sprzeciwów, środków odwoławczych w postaci apelacji lub zażaleń;
 • przygotowania wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego;
 • reprezentacji strony w postępowaniu sądowym aż do momentu jego prawomocnego zakończenia, jak i reprezentacji przed Sądem Najwyższym oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj