Prawo rodzinne jest jedną z gałęzi prawa cywilnego, która reguluje wiele trudnych i delikatnych stosunków pomiędzy małżonkami oraz rodzicami i dziećmi. Zaliczają się do niego sprawy dotyczące powstania zmiany lub ustania stosunków prawno-rodzinnych, związanych m.in. ze sprawowaniem władzy rodzicielskiej, obowiązkiem alimentacyjnym, rozwodami, a także przysposobieniem, opieką czy kuratelą. Są to często sprawy, w których szukanie pomocy prawnej jest wręcz konieczne.

Prawo rodzinne – adwokat Warszawa – dlaczego warto skorzystać z jego pomocy?

Prawo rodzinne nie tylko dotyczy delikatnych kwestii, ale również jest dosyć zawiłe, dlatego w wielu przypadkach pomoc prawnika jest nieodzowna. Najczęstszymi sprawami rodzinnymi rozstrzyganymi przez sądy są rozwody i związany z nimi podział majątku oraz ustalenie opieki nad dziećmi. Nie rzadko przed sądem toczą się także postępowania o alimenty, spadki i darowizny oraz adopcję, ustanowienie rodziny zastępczej lub ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa.

Zatrudniając adwokata do naszej sprawy, możemy liczyć nie tylko na jego porady prawne, ale przede wszystkim na kompleksowe działanie. W zależności od rodzaju postępowania przygotuje on pozew lub wniosek oraz skompletuje potrzebne dokumenty. Będzie nas również reprezentował w sądzie, a wcześniej pomoże ustalić strategię postępowania. Często wymagają tego sprawy rozwodowe z orzekaniem o winie. Jest to bardzo trudne, ponieważ zazwyczaj towarzyszą temu silne emocje i poczucie krzywdy. Dzięki pomocy prawnej, której udzieli nam adwokat, będziemy mogli chłodno spojrzeć na sytuacje, obiektywnie ją ocenić i tym samym zwiększyć swoje szanse na wygraną.

Znajomość przepisów prawa rodzinnego i doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw to kluczowe kompetencje, jakie powinien posiadać wybrany przez nas adwokat. Warszawa jest miastem, w którym bez trudu znajdziemy odpowiednią osobę, która udzieli nam pomocy prawnej w tym zakresie. Jeśli zatem chcemy uregulować takie kwestie jak np. opieka nad dziećmi, alimenty na dziecko lub współmałżonka, czy przysposobienie dziecka nie powinniśmy zastanawiać się nad tym, czy adwokat będzie nam potrzebny, tylko jak wybrać odpowiedniego.

Prawo rodzinne – adwokat Warszawa – jak znaleźć najlepszego?

Najczęściej to sprawy rozwodowe są powodem, dla którego potrzebny jest nam adwokat. Warszawa to miejsce, gdzie znajdziemy wielu prawników, czym jednak kierować się wybierając osobę, reprezentującą nasze interesy? Adwokat, z którym postanowimy nawiązać współpracę, jak już wspomniano, powinien przede wszystkim biegle znać przepisy prawa rodzinnego i mieć doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw. Najprostszym sposobem, aby to sprawdzić, jest poszukanie opinii o danym prawniku lub poproszenie o polecenie odpowiedniej osoby kogoś, kto korzystał już pomocy prawnej w tym zakresie. Wiele problemów można bowiem rozwiązać podczas mediacji, w czym z pewnością pomoże nam specjalista dobrze znający prawo rodzinne. Adwokat niejednokrotnie może w ten sposób oszczędzić nam postępowania sądowego.