Czym jest księga rachunkowa, co powinna zawierać?

Księga rachunkowa to zestawienie obejmujące zapisy na kontach księgowych. Księga rachunkowa powinna zawierać dziennik informujący o zdarzeniach gospodarczych (powiązanych za pomocą odpowiednich dowodów), księgę główną (konta syntetyczne) oraz pomocniczą (konta analityczne), zestawienie obrotów i sald (aby sprawdzić czy została zachowana zasada podwójnego zapisu na obu kontach) oraz wykaz składników aktywów i pasywów.

Kto musi prowadzić księgowość opartą o księgę rachunkową?

Księgę rachunkową ma obowiązek prowadzić: spółka handlowa, spółka cywilna, jednostka organizacyjna działająca na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych itd., a także osoba fizyczna, spółka cywilna osób fizycznych, spółka jawna osób fizycznych, spółka partnerska (jeśli przychody netto u takiego przedsiębiorcy wyniosły co najmniej dwa miliony euro), gmina, powiat, województwo itp., jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, oddział bądź przedstawicielstwo przedsiębiorcy z zagranicy, jednostka otrzymująca dotacje lub subwencje np. z budżetu państwa.

Co więcej, także i inne podmioty mogą dobrowolnie prowadzić taką księgę główną.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj