Mówiąc o zaciągniętych zobowiązaniach w banku, bardzo często używamy zamiennie słów pożyczka i kredyt. Choć pożyczanie pieniędzy może mieć różne nazewnictwo, to każde zobowiązanie może mieć inną definicję. I tak jest w wypadku kredytów i pożyczek. Mimo że oba produkty pozwalają klientowi na uzyskanie dodatkowych środków od banku, to sama podstawa prawna, na jakiej się opierają, jest różna. Czy te różnice są istotne? Niestety tak. Dlatego warto wiedzieć, kiedy mamy do czynienia z pożyczką, a kiedy bierzemy kredyt gotówkowy.

Różnice między kredytem a pożyczką wynikające z definicji

Wyjaśniając, czym jest kredyt bankowy, warto oprzeć się o jego definicję. Znajdziemy ją w ustawie Prawo bankowe. W ustawie zapisano między innymi, że bank oddaje kredytobiorcy do dyspozycji określoną sumę pieniędzy na ustalony cel w oznaczonym czasie. Zatem można powiedzieć, że biorąc kredyt mamy możliwość dysponować środkami, ale ostatecznie to bank jest ich właścicielem. Trzeba również podać cel wzięcia zobowiązania i zgodnie z nim je wydać. A bank ma prawo to sprawdzić. Ważne jest też, aby oddać ustaloną kwotę w wyznaczonym czasie, co najczęściej następuje za pośrednictwem rat wpłacanych raz w miesiącu w ustalonym dniu.

Pożyczki z kolei opierają się o Kodeks cywilny. To w nim znajdziemy definicję umowy o pożyczkę. Wynika z niej, że pożyczka to zobowiązanie, które przenosi własność środków na pożyczkobiorcę. Jednak ten zobowiązany jest do oddania środków w ustalonym terminie oraz w ustalonej wysokości. Niemniej nie trzeba podawać celu pożyczki, a nawet może być ona zobowiązaniem bez prowizji czy oprocentowania, jeśli strony tak ustalą.

Warto pamiętać, że zarówno pożyczki, jak i kredyty regulowane są dwoma innymi aktami prawnymi. Pierwszy to Ustawa o kredytach konsumenckich, a drugi to tzw. Ustawa antylichwiarska. Istotny jest też fakt, że banki mogą udzielać kredytów bankowych, ale i pożyczek. Natomiast inne instytucje lub osoby prywatne mogą zaoferować jedynie pożyczkę.

Jak dostać kredyt w banku?

Najbardziej popularne są kredyty i pożyczki gotówkowe. O tym, kto może wziąć kredyt gotówkowy, decyduje bank. Ważne jest spełnienie określonych wymagań i przedstawienie dokumentów, które potwierdzają tożsamość, ale i dochody danej osoby. Nie inaczej jest, gdy chcemy wnioskować o pożyczkę. Również tutaj należy spełniać podstawowe wymagania, a także przedstawić dokumenty potrzebne do obliczenia zdolności kredytowej.

Najczęściej całą procedurę zaczynamy od znalezienia najlepszej oferty. A później trzeba złożyć wniosek o kredyt gotówkowy. Można to zrobić online albo udając się do placówki bankowej. Zawsze trzeba mieć przygotowane zaświadczenie o dochodach lub inną akceptowaną formę potwierdzenia dochodów. Bank na tej podstawie sprawdzi, w jakiej wysokości ostatecznie może udzielić zobowiązania.

Jednak to nie wszystko. Jednym z kroków w ramach sprawdzania zdolności kredytowej jest weryfikacja rzetelności klienta. Sprawdzane są bazy danych zawierające informacje o zobowiązaniach finansowych. Jedną z nich jest BIK. Jeśli mamy pozytywną historię kredytową, czyli do tej pory spłacaliśmy rzetelnie zobowiązania, nie trzeba się taką weryfikacją martwić. Dopiero po sprawdzeniu tych czynników zostanie wydana decyzja w sprawie finansowania.

Co jest lepsze – pożyczka czy kredyt gotówkowy?

Jedno i drugie zobowiązanie w praktyce dostarczy nam dodatkowych środków. Choć przy kredycie bankowym należy podać cel, nie oznacza to, że bank z jakiegoś powodu odrzuci wniosek. Z powodzeniem można pożyczyć środki na zakup auta, remont mieszkania, a nawet wyjazd na wczasy z rodziną. Także gdy bank udostępnia już kredyty celowe, jak kredyt samochodowy, wciąż możemy wziąć kredyt gotówkowy na zakup samochodu. Również w wypadku pożyczki, choć nie podajemy celu, możemy być o to zapytani, ale jest to tylko formalność.

Na pytanie, co jest lepsze, odpowiedzą nasze potrzeby i koszty zobowiązania. Bank i tak każdą osobę musi zweryfikować pod kątem zdolności i wiarygodności kredytowej. Zarówno biorąc kredyt, jak i pożyczkę weryfikacja opiera się o taką procedurę.

Źródła:

https://www.bankier.pl/smart/kredyt-a-pozyczka-roznica-miedzy-kredytem-a-pozyczka-jaka-jest

https://www.totalmoney.pl/artykuly/102827,kredyty-gotowkowe,kredyt-a-pozyczka—czym-sie-rozni-kredyt-od-pozyczki,1,1

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj