Usługi wykwalifikowanego geodety są potrzebne podczas każdej budowy. Wymóg nie wynika jedynie z przepisów prawa budowlanego – geodeta opracowuje m.in. mapę do celów projektowych, na podstawie której architekt przygotowuje załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę. Tacy specjaliści są dodatkowo najlepszymi osobami do wszelkich konsultacji.

Geodeta na budowie

Na budowie geodeta współpracuje ze zleceniodawcą od momentu zakupu gruntu, aż po moment oddania budynku do użytku. Do jego zadań zalicza się wytyczanie działki, niwelacja terenu, a także wyznaczanie miejsc doprowadzenia przyłączy. Usługi geodezyjne są niezbędne na przykład przy odwodnieniu działki lub domu – m.in. przy ustalaniu nachyleń rur drenarskich.

Swoje prace geodeta rozpoczyna od wyznaczenia na terenie działki umiejscowienia ogrodzenia. Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń wytycza budynek w terenie zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania działki. Po wykonaniu tego zadania dokonuje stosownego wpisu do dziennika budowy. Geodeta wykonuje również pomiar powykonawczy przyłączy oraz opracowuje ich mapę powykonawczą. Inwentaryzacja powykonawcza obejmuje sprawdzenie zgodności usytuowania budynku z projektem zagospodarowania działki.

Warto wiedzieć, że usługi geodezyjne są także określone między innymi w prawie budowlanym i to właśnie w tych przepisach wskazuje się obiekty, w przypadku których nałożony jest obowiązek wyznaczania terenu przez geodetę oraz wspomnianą wcześniej inwentaryzację geodezyjną po zakończeniu budowy. Wśród tych obiektów wymienia się m.in. wszystkie obiekty, które wymagają pozwolenia na budowę, czyli domy jednorodzinne bądź inne obiekty mieszkalne.

Inne usługi geodezyjne

Oprócz wyżej wymienionych usług geodeta zajmuje się między innymi sporządzaniem map oraz pomiarami działek i gruntów. Usługi geodezyjne obejmują również dokonywanie obliczeń geodezyjnych, sporządzanie dokumentacji, zdjęć i opracowań. Specjalista w tej branży zajmuje się także wyceną nieruchomości, która jest oparta na podstawie badań kartograficzno-geodezyjnych. Wśród zadań fachowca znajdują się również pomiary geodezyjne, które obejmują m.in. pomiary realizacyjne, sytuacyjno-wysokościowe oraz związane z ewidencją gruntów.

Jak wybrać geodetę?

Jeszcze przed wyborem fachowca do współpracy warto wiedzieć, że geodeta musi posiadać niezbędne uprawnienia – po to, by przygotowywana przez niego dokumentacja miała jakąkolwiek wartość. Uprawnienia przyznaje się na podstawie zdanego egzaminu certyfikacyjnego. Bez tego etapu nie jest możliwe samodzielne wykonywanie tego zawodu. Przystąpienie do egzaminu poprzedza praktyka zawodowa, której długość jest ustalana ze względu na charakter i poziom edukacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj