Wiele osób, niezaznajomionych z tajnikami ekonomii wychodzi z założenia, że wszystko, co dzieje się na rynkach finansowych, nagłe wzrosty, spadki okresy rozkwitu oraz recesji są dziełem przypadku. Według nich nie istnieje żaden schemat, który mógłby nakierować inwestorów na to, czego możemy spodziewać się w przyszłości. Prawdą jest, iż wiele zdarzeń obserwowanych na rynku finansowym są skutkiem nieprzewidzianych zdarzeń gospodarczych, lub politycznych. Są to jednak krótkoterminowe skoki, które w dłuższym okresie okazują się jedynie małymi ruchami. Ekonomiści już dawno temu zidentyfikowali schematyczność kondycji gospodarki, która następuje pewnymi fazami. Wszystkie fazy nazywane są cyklem koniunkturalnym.

Czym jest cykl koniunkturalny

Zgodnie z definicją, cykl koniunkturalny jest zjawiskiem powtarzających się okresowo wahań koniunktury – raz gospodarka przyspiesza, raz natomiast tempo wzrostu zwalnia. Każde z czterech zidentyfikowanych okresów następuje jeden po drugim w określonej kolejności, a cały okres nazwany jest pełnym cyklem koniunkturalnym. Na ogólny stan gospodarki wpływa wiele czynników, począwszy od Produktu Krajowego Brutto, przez wartość inflacji, poziom wynagrodzeń, wielkość eksportu i importu oraz wskaźniki nakładów inwestycyjnych. Wymienione właśnie elementy są najlepszymi wskaźnikami stanu gospodarki, czyli koniunktury. Gdy większość ze wskaźników rośnie lub notuje wyższe, niż w tym samym okresie rok temu wartości, możemy cieszyć się z rozwoju gospodarczego. Wskaźniki malejące są natomiast znakiem spowolnienia aktywności gospodarki krajowej. Te elementy wpływają na koniunkturę, zmieniając w czasie stan oraz cykl, w którym obecnie gospodarka się znajduje.

Okres pełnego cyklu koniunkturalnego nie jest jednoznacznie określony. Literatura przedmiotu podaje kilka schematów, które bazują na danych historycznych. Wśród modeli wyróżnia się:

  • Cykl Kichina – trwający od 3 do 5 lat,
  • Cykl Juglara – trwający od 7 do 11 lat,
  • Cykl Kuznetsa – trwający od 15 do 25 lat.
  • Cykl Kondratiewa – trwający od 45 do 60 lat.

Warto zwrócić uwagę, na fakt, iż wszystkie te cykle mogą zagnieżdżać się w sobie na przestrzeni lat. Na przykład pełny Cykl Juglara może stanowić zaledwie jedną fazę cyklu Kondratiewa.

Jakie są fazy cyklu koniunkturalnego

Każdy okres cyklu został odpowiednio zdefiniowany, dzięki czemu w łatwy sposób można zidentyfikować, w jakim momencie cyklu jest obecnie nasza gospodarka. Wyróżnia się następujące okresy cyklu koniunkturalnego:

  • I faza – spowolnienie gospodarcze – Jest to faza, w której zauważalny jest pierwszy spadek aktywności gospodarczej. Po bardzo wysokim wzroście następuje spowolnienie wzrostu gospodarczego, Spadają nakłady inwestycyjne, a jest to spowodowane podwyższonymi stopami procentowymi, a co za tym idzie droższym pieniądzem. Podczas fazy spowolnienia, ceny mogą jeszcze delikatnie rosnąć. Gdy bezrobocie zaczyna gwałtownie rosnąć, powinien być to znak, iż faza spowolnienia gospodarczego jest w swoim rozkwicie, i już niebawem możemy spodziewać się II fazy cyklu koniunkturalnego.
  • II faza – recesja – Faza recesji charakteryzuje się wolniejszym wzrostem gospodarczym. Jest to najniższy poziom całego cyklu, podczas którego spada ogólna stopa życiowa. Wszystkie wcześniej wymienione wskaźniki gospodarcze, czyli PKB, inflacja i bezrobocie notują najgorsze pułapy, i przez pewien okres zatrzymują się na tym poziomie.
  • III faza – ożywienie gospodarki – Jest to początek ożywienia gospodarki krajowej, której najwcześniejszym zwiastunem jest spadek stopy bezrobocia. Wzmacnia się aktywność gospodarcza przedsiębiorstw, zwiększają się również ceny oraz popyt na towary, a nakłady inwestycyjne idą w górę.
  • IV faza – rozkwit gospodarki – Jest to okres cyklu, w którym wszystkie wskaźniki gospodarcze notują rekordowe wyniki. Bezrobocie jest na bardzo niskim poziomie, Produkt Krajowy Brutto jest bardzo wysoki, a ceny wzrastają. Jest to moment w cyklu, w którym Bank Centralny decyduje się na zwiększenie stóp procentowych. Mimo to, dostęp do zewnętrznego finansowania jest wtedy bardzo ułatwiony.

W jaki sposób możemy wykorzystać cykl koniunkturalny w naszych inwestycjach

Inwestorzy preferujący długoterminowe strategie inwestycyjne, z powodzeniem mogą zastosować cykle koniunkturalne w swojej strategii. Schematyczność i powtarzalność cykli może w prosty sposób wskazać inwestorom drogę, jaką mogą obrać w celu maksymalizacji swoich zysków. Faza spowolnienia gospodarczego charakteryzuje się niepewnością na rynkach finansowych. Inwestorzy posiadający w tej fazie otwarte inwestycje, powinni zastanowić się nad realizacją zysków ze względu na ich mocne przewartościowanie. Wtedy notowania spadają i nasze aktywa finansowe zaczynają tracić na wartości. Jest to dobry okres, by pozostać poza rynkiem i zainwestować swoje oszczędności na bezpiecznych produktach inwestycyjnych bądź bankowych. Faza recesji natomiast to czas maksymalnie niskich stóp procentowych. To może skusić inwestorów do zainteresowania się obligacjami skarbowymi.

Faza ożywiania to doskonały czas na zainteresowanie się akcjami ze względu na fakt, iż ten dynamiczny rynek powinien kierować się w górę z przerwami na pewne okresy horyzontalne. Dlatego właśnie w fazie ożywienia warto zainwestować w akcyjne fundusze inwestycyjne, które oferuje Generali Investments TFI. Rozkwit gospodarki natomiast to czas dla inwestorów, kiedy warto realizować zyski, gdyż jest to z reguły najwyższy poziom, który daje nam satysfakcjonujące wyniki. Sytuacja na rynkach finansowych często wyprzedza wydarzenia gospodarcze, dlatego, zanim wskaźniki dadzą nam sygnał do zmiany trendu, nasze inwestycje mogą tracić na wartości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj