Czym dokładnie jest gospodarka przestrzenna?

Są to wszelkie działania zarówno bierne, jak i czynne, które dotyczą podmiotów i przedmiotów oraz organizacji przestrzenno-społecznej. Użytkowanie przestrzeni wiąże się z jej ochroną (np. ochrona środowiska, zrównoważona industrializacja) oraz jej kształtowaniem (poprzez różne procesy gospodarcze).

Rodzaje działalności składające się na całokształt gospodarki przestrzennej

Jednym z rodzajów działalności w gospodarce przestrzennej są działania koordynacyjno-regulacyjne, czyli związane z decyzjami administracyjnymi czy samorządowymi. Chodzi tu o udzielanie zgód na budowę, planowanie sposobu zagospodarowania gruntów itd. Następny rodzaj stanowi działalność inwestycyjna, czyli ogólnie przeznaczanie środków pieniężnych przez różne podmioty gospodarcze na określone cele. Ostatnim rodzajem działalności w gospodarce przestrzennej są wszelkie działania związane z kontrolą przestrzeni, a więc sprawdzanie czy konkretne plany i ich realizowanie są zgodne z prawem. Działania kontrolne podejmują organy administracyjno-rządowe.

Jakimi rodzajami przestrzeni można gospodarować w ramach gospodarki przestrzennej?

Do użytku są tereny zurbanizowane i zabudowane – wówczas mamy do czynienia z gospodarką gruntami – oraz obszary wiejskie, leśne i rolne – gospodarka ziemią.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj