Elementy, które koniecznie powinny znaleźć się na fakturze VAT

Faktura VAT powinna zawierać informacje takie, jak: data, w której została ona wystawiona, numer identyfikacyjny, imię i nazwisko, nazwę podatnika oraz jego adres, nazwę nabywcy, jego imię i nazwisko oraz adres, NIP wystawiającego oraz NIP odbierającego fakturę, datę zakończenia usługi bądź odebrania towarów, których dotyczy faktura VAT, jakie konkretnie usługi lub towary zostały nabyte (ich nazwę, ilość, zakres wykonanych usług), cenę jednostkową usług bądź towarów netto oraz ich cenę z podatkiem VAT, stawkę podatku VAT, ewentualne rabaty itp., kwotę należności netto za towary czy usługi oraz inne informacje (np. odnośnie odwrotnego obciążenia czy samofakturowania).

Co jeszcze powinno znaleźć się na fakturze VAT?

Na fakturze VAT powinny znaleźć się podpis oraz pieczątka wystawiającego, a także podpis odbierającego.

Co w przypadku faktury uproszczonej?

Faktura uproszczona to faktura, którą mogą wystawiać podatnicy VAT czynni oraz zwolnieni z podatku VAT, ale tylko wtedy, kiedy kwota na fakturze nie przekracza 450 zł (100 euro). Na takiej fakturze można pominąć takie elementy, jak: cena jednostkowa netto i kwota należności netto oraz imię i nazwisko czy nazwę nabywcy wraz z jego adresem, a także ilość towarów i zakres usług.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj