Obowiązuje cię split payment i zastanawiasz się, jaki związek z faktoringiem ma mechanizm płatności podzielonej? Warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami, aby w pełni świadomie podjąć decyzję o skorzystaniu z usług faktoringowych.

Mechanizm płatności podzielonej został wprowadzony po to, by zapobiec nadużyciom związanym z podatkiem VAT. Okazuje się, że split payment ściśle wiąże się z faktoringiem, ponieważ przedsiębiorcy mają do czynienia z płatnościami wynikającymi z wystawianych faktur VAT.

Split payment – na czym polega?

Split payment (inaczej: mechanizm płatności podzielonej) polega na dokonaniu płatności poprzez podział całej kwoty na część netto oraz część VAT. Kwota netto trafia wówczas na standardowy rachunek bankowy, natomiast kwota VAT dociera na specjalne konto powiązane z rachunkiem rozliczeniowym.

Warto przy tym podkreślić, że środki zgromadzone na rachunku VAT są niejako zamrożone. Można z nich skorzystać w konkretnych przypadkach, np. :

  • przy rozliczaniu podatku VAT,
  • opłacaniu składek ZUS,
  • opłacaniu zobowiązania podatkowego, w tym m.in. podatku PIT, CIT, akcyzy, należności celnych.

Jeżeli kwota na rachunku VAT jest niewystarczająca do pokrycia należności, wówczas brakująca część pobierana jest ze standardowego konta rozliczeniowego.

Ponadto istnieje możliwość złożenia wniosku o zwrot środków z rachunku VAT – dokument trzeba skierować do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Faktoring a płatność podzielona

W obliczu przepisów związanych z mechanizmem płatności podzielonej nasuwa się pytanie o następującą zależność: faktoring a split payment. Sprawa sprowadza się do tzw. solidarnej odpowiedzialności za nierozliczony VAT. Jak to wygląda w praktyce?

Firma faktoringowa – jako nabywca wierzytelności – może otrzymywać płatności w formie standardowej (kwota netto i podatek VAT wpływają na jeden rachunek), jak również zgodnie z mechanizmem płatności podzielonej (kwota netto wpływa na rachunek rozliczeniowy, a podatek VAT na rachunek VAT).

Warto przy tym podkreślić, że w przypadku faktoringu to dłużnik (kontrahent) decyduje o zastosowaniu mechanizmu płatności podzielonej. Jeżeli faktycznie do tego dojdzie, faktor:

  • dokonuje rozliczenia wartości netto z wypłaconą wcześniej zaliczką,
  • wypłaca fundusz gwarancyjny netto i VAT po rozliczeniu faktury.

Faktoring a split payment – obowiązki od 1 listopada 2019 roku

Należy podkreślić, że od 1 listopada 2019 roku obowiązuje konieczność stosowania mechanizmu płatności podzielonej dla konkretnych transakcji. Dotyczy to wszystkich faktur o wartości powyżej 15 tys. zł brutto wystawionych za sprzedaż towarów i usług z listy przedstawionej w załączniku nr 15 do ustawy o podatku VAT.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj